Чланови Централне изборне комисије Босне и Херцеговине A- A+

Ирeнa Хaџиaбдић

Datum: 2.12.2011 0:00:00

Рођена је у Зеници 1960. године. Основну школу и Гимназију завршила је у Зеници, а звање дипломираног правника стекла је на Правном факултету у Београду. Након тога завршила је постдипломске студије у Великој Британији из области “Европских политика, права и менаџмента”. Докторску дисертацију  под називом  “ Европски демократски стандарди и изборни систем Босне и Херцеговине” одбранила је на Правном факултету у Зеници.

Први радни однос засновала је као адвокатски приправник, а затим је радила у Управно-правном одјељењу Министарства унутрашњих послова Зеница (ЦСБ Зеница).

Дуги низ година се усавршавала у сфери избора кроз разне врсте едукација у земљи и иностранству. Као експерт за изборе презентовала је искуства о проведби избора и финансирању политичких странака у БиХ на више стручних и научних конференција и радионица. Аутор је књиге “ Избори у Босни и Херцеговни -Дуг пут ка демократским стандардима“, те је написала седам публикација и осамнаест чланака на тему избора.

Од 1997. до 2001. године наизмјенично је радила на пословима у Одјелу за изборе и Одјелу за демократизацију у Организацији за сигурност и сарадњу у Европи (ОСЦЕ) у Травнику и Зеници.

За извршну директорицу уреда Међународне фондације за изборне системе (ИФЕС ) за БиХ именована је 2001. године. Активно је учествовала у оснивању Удружења изборних званичника у БиХ (УИЗБиХ) чији је основни задатак унапређење избора у БиХ и професионална едукација изборне админстрације. До именовања за чланицу Централне изборне комисије БиХ (ЦИК БиХ), била је на позицији извршне директорице овог удружења.

У септембру 2007. године Заступнички дом Парламентарне Скупштине БиХ именовао ју је за чланицу ЦИК БиХ, а дужност Предсједнице ове комисије обављала је од јануара 2010. до септембра 2011. године. Као чланица ЦИК БиХ учествовала је у раду парламентарних интерресорних радних група.
Након истека седмогодишњег мандата поново је именована за чланицу ЦИК БиХ 27.04.2016. године, а дужност предсједнице комисије обављала је од 1. јануара 2017.године до 31.09.2018. године.

Од 2002.- 2016. године на позиве УН-а, ОСЦЕ ОДИХР (Одјел за изборе Уреда за демократске институције и људска права при Организацији за сигурност и сурадњу у Европи), Националног демократског института (НДИ) и Међународног републиканског института (ИРИ) била је чланица тимова за процјену проведбе избора у шеснаест земаља.

У периоду од јуна 2011. до септембра 2012. године била је предсједница Удружења европских изборних званичника (АЦЕЕЕО). Представљала је ЦИК БиХ у Извршном одбору АЦЕЕЕО-а и у Одбору за надзор и ревизију Удружења свјетских изборних тијела (А-WЕБ) до октобра 2016. године.

2014. године је именована у Одбор директора Међународне фондације за изборне системе  са сједиштем у Вашингтону ДЦ.

Центар за парламентарне студије у Лондону ( ИЦПС) додијелио јој је  међународну награду за изузетна достигнућа у изборном менаџменту, 2013.

У мају 2019. године додијељено јој је признање „особа године“ ( Вечерњаков печат за јавну управу).

 

Чланови Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

 • др. Суaд Aрнaутoвић

  Суaд Aрнaутoвић, дoктoр пoлитичких нaукa, рoђeн je 17. нoвeмбрa 1958. гoдинe у Сaрajeву. Oбaвљao je пoслoвe држaвнoг службeникa у Рeпубличкoм сeкрeтaриjaту зa нaрoдну oдбрaну СРБиХ и Mинистaрству oд ...

 • Др. Aхмeт Шaнтић

  Рођен 02.03.1963. године у Мостару.  Послије завршене Гимназије дипломирао 1986. године на Правном факултету Универзитета „Џемал Биједић“ у Мостару. Од 1986. године до априла 2000. године радио ...

 • Влaдo Рoгић

  Рoђeн 23.01.1963. гoдинe у Дринoвцимa - oпштинa Грудe, гдje je зaвршиo Oснoвну шкoлу. У Грудaмa зaвршиo Гимнaзиjу, a Прaвни фaкултeт 1987.гoдинe у Moстaру. Пoлoжиo стручни упрaвни испит 1988. гoдинe. ...

 • Јован Калаба

  Рoђeн  02.01.1958. гoдинe у Срнeтици, oпштинa Tитoв Дрвaр. Oснoвну шкoлу зaвршиo у Сaнскoм Moсту, a Гимнaзиjу и Прaвни фaкултeт у Бaњaлуци.    Рaднo искуствo ...

 • Жељко Бакалар

  Рођен је у Сарајеву 1977. године, гдје је завршио основну школу, те похађао Трећу гимназију. Матурирао је у Гимназији Чапљина. Звање дипломираног правника стекао је на Правном факултету Све ...