Sjednice A- A+

31. (žurna, korespodentna) sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine

Datum održavanja : 5.6.2017 13:00:00

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Odluke o:
   1) nabavi izvođenja građevinskih radova na VI. fazi saniranja aneksa zgrade
   - Lot 1 – finalni unutarnji građevinski radovi i strojarske instalacije
   - Lot 2 – elektro radovi na instaliranju sustava za simulirano prevođenje
   2) nabavi izvođenja radova – postavljanja računarske mreže – video projekcije i ozvučenja
   3) imenovanju posebnog Povjerenstva za javne nabave
 2. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu goriva za službena motorna vozila

 

Zamjenjuje predsjednicu

Vlado Rogić, član

Sjednice