Sjednice A- A+

39. sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine

Datum održavanja : 2.8.2017 13:00:00

DNEVNI RED:

 1. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Skupština grada Prijedor
   2) Skupština opštine Gradiška
 2. Prijedlog Rješenja u predmetu Općinskog izbornog povjerenstva:
   1) Dobretići
   2) Kalinovik
   3) Ljubuški
 3. Prijedlog Zaključka o namjenskoj strukturi troškova Programa posebnih namjena – Prijevremeni izbori za načelnika Općine Trnovo
 4. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Tajništva Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
 5. Prijedlog Naputka o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju, razrješenju i obuci članova izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini
 6. Prijedlog Odluke u predmetu primjene članka 1.7 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine – sticanje prava na upis u Središnji birački popis
 7. 1) Prijedlog Zahtjeva za dodjelu sredstava Središnjem izbornom povjerenstvu Bosne i Hercegovine iz proračuna institucija Bosne i Hercegovine za 2018. godinu
  2) Prijedlog nacrta Plana nabavki Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine za 2018. godinu
 8. Prijedlog Izvješća o napretku u provedbi preporuka iz Plana integriteta Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine (12. 2014. – 07. 2017. godine)
 9. Prijedlog Zaključka o usvajanju operativnog plana mjera za realizaciju Zaključka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa 108. sjednice održane 19.7.2017. godine
 10. Ostalo

 

Predsjednica

Dr. Irena Hadžiabdić

Sjednice