Sjednice A- A+

43. (korespodentna) sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine

Datum održavanja : 31.8.2017 9:00:00

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 42. sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
  2. Prijedlog Odluke o uspostavi Glavnog centra za brojanje i imenovanju direktora i zamjenika direktora Glavnog centra za brojanje za provedbu prijevremenih izbora za načelnika Općine Trnovo
  3. Prijedlog Odluke o imenovanje  glavnog kontrolora, zamjenika glavnog kontrolora, kontrolora za obradu, unos i potvrdu rezultata glasovanja i kontrolora za transport, rukovanje i skladištenje glasačkih listića i drugog izbornog materijala na prijevremenim izborima za načelnika Općine Trnovo
  4. Prijedlog Odluke u predmetu primjene članka 1.7 Izbornog zakona BiH – brisanje iz Središnjeg biračkog popisa
  5. Prijedlog Odluke o izboru najpovolјnijih ponuđaća za izdavanje avio karata za potrebe Središnjeg izbornog povjerenstva BiH
  6. Ostalo

Zamjenjuje predsjednicu   

  Branko Petrić, član

 

Sjednice