Sjednice A- A+

55. (žurna) sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine

Datum održavanja : 2.11.2017 9:30:00

DNEVNI RED:

 1. Izvješće o izvršenim provjerama političkih subjekata koji su se prijavili za sudjelovanje na prijevremenim izborima za načelnika Općine Glamoč sa prijedlogom odluka
 2. Prijedlog Zaključka o usvajanju namjenske strukture programa posebnih namjena – Prijevremeni izbori za načelnika Općine Glamoč
 3. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Vijeće naroda Republike Srpske
 4. Prijedlog Rješenja u predmetu Općinskog izbornog povjerenstva Stanari
 5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o popisu izdvojene arhivske građe iz registraturne građe i odabiru bezvrijedne registraturne građe Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
 6. 1) Prijedlog Rješenja o određivanju podskupina za predmete i akte
  2) Prijedlog Liste kategorija registraturne građe s rokovima čuvanja u Središnjem izbornom povjerenstvu Bosne i Hercegovine
 7. Ostalo

 

Predsjednica

Dr. Irena Hadžiabdić

Sjednice