Sjednice A- A+

56. (korespodentna) sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine

Datum održavanja : 9.11.2017 9:00:00

DNEVNI RED:

  1. Izvješće o izvršenim provjerama prijava za ovjeru koalicija za sudjelovanje na prijevremenim izborima za načelnika Općine Glamoč sa prijedlogom odluke
  2. Prijedlog Programa rada Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine za 2018. godinu
  3. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu namještaja za opremanje Centra za edukaciju u aneksu zgrade Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
  4. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za prijem, evidentiranje i postupanje s prijavama korupcije i nepravilnosti
  5. Ostalo

Zamjenjuje predsjednicu   

    Stjepan Mikić, član

 

Sjednice