Sjednice A- A+

57. sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine

Datum održavanja : 16.11.2017 10:00:00

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 54. sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 55. (žurne) sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 56. (korespodentne) sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
 2. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Vijeće naroda Republike Srpske
   2) Općinsko vijeće Drvar
   3) Općinsko vijeće Živinice
   4) Skupština opštine Gradiška
 3. Prijedlog Rješenja u predmetu Općinskog izbornog povjerenstva:
   1) Derventa
   2) Odžak
 4. Prijedlog Odluke u predmetu imenovanja predsjednika Općinskog izbornog povjerenstva Gradačac
 5. Prijedlog zaključaka po podnescima Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske
 6. Prijedlog Odluke o upotrebi mobilnih i službenih fiksnih telefona i dozvoljenim troškovima telefonskih usluga za mobilne i fiksne telefone
 7. Prijedlog Odluke o potrebi angažiranja izvršitelja po osnovu ugovora o djelu u Tajništvu Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine za pripremu i provedbu prijevremenih izbora za načelnika Općine Glamoč
 8. Prijedlog Odluke o povratu novčanih sredstava Općini Trnovo
 9. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za dodatnu nabavu instalacije sistema za simultano prevođenje u aneksu zgrade Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
 10. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za interni tehnički prijem radova na sanaciji aneksa zgrade Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
 11. Informacija o pregledanim godišnjim financijskim izvješćima političkih stranaka za 2016. godinu sa prijedlogom zaključka za reviziju na terenu
 12. Ostalo

Predsjednica

Dr. Irena Hadžiabdić

 

Sjednice