Sjednice A- A+

1. sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine

Datum održavanja : 11.1.2018 0:00:00

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 62. sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 63. (žurne, korespodentne) sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
 2. Izvješće o izvršenim provjerama predloženog kandidata za dužnost zamjenika ministra u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine
 3. Prijedlog Rješenja u predmetu:
   1) Gradskog izbornog povjerenstva Široki Brijeg
   2) Općinskog izbornog povjerenstva Istočni Drvar
   3) Općinskog izbornog povjerenstva Kalinovik
   4) Općinskog izbornog povjerenstva Novi Travnik
   5) Općinskog izbornog povjerenstva Pale (FBiH)
   6) Općinskog izbornog povjerenstva Velika Kladuša
 4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju izvatka iz Središnjeg biračkog popisa za potrebe provedbe izbora za tijela lokalne samouprave – članove savjeta mjesnih zajednica na teritoriju Grada Zenica
 5. Prijedlog Odluke o povratu uplaćenog novčanog iznosa za pristojbu za ovjeru
 6. Prijedlog Odluke iz oblasti primjene Zakona o financiranju političkih stranaka:
   1) BOSS – Bosanska stranka – Mirnes Ajanović
 7. Ostalo


Predsjednica

Dr. Irena Hadžiabdić

 

Sjednice