Sjednice A- A+

2. sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine

Datum održavanja : 18.1.2018 10:00:00

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 1. sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine u 2018. godini
 2. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Općinsko vijeće Čapljina
 3. Prijedlog Rješenja u predmetu:
   1) Općinskog izbornog povjerenstva Glamoč
   2) Općinskog izbornog povjerenstva Ključ
   3) Općinskog izbornog povjerenstva Trnovo
 4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju izvoda iz Središnjeg biračkog popisa za potrebe provedbe izbora za organe lokalne samouprave – članove savjeta mjesnih zajednica na području Općine:
   1) Bratunac
   2) Novi Grad Sarajevo
 5. Prijedlog Odluke o procedurama srednjoročnog planiranja
 6. Prijedlog Odluke u predmetu primjene članka 1.7 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine – sticanje prava na upis u Središnji birački popis
 7. Prijedlog odluka u predmetima primjene članka 1.7 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine – brisanje iz Središnjeg biračkog popisa
 8. Prijedlog Izvješća monitoringa provedbe akcionog plana Središnjeg izbornog povjerenstva BiH za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije 2015. – 2019. (svibanj 2015. – prosinac 2017.) i Akcioni plan Središnjeg izbornog povjerenstva BiH za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije 2015. – 2019. za period 2018. – 2019. godine
 9. Prijedlog Privremenog plana nabavki Središnjeg izbornog povjerenstva BiH za period 1. 1. – 31. 3. 2018. godine
 10. Prijedlog Rješenja po zahtjevu za slobodan pristup informacijama
 11. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o implementaciji Komunikacijske strategije Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine za 2017. godinu
 12. Ostalo

 

     Predsjednica       

Dr. Irena Hadžiabdić

Sjednice