Sjednice A- A+

7. sjednica Središnjega izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine

Datum održavanja : 28.2.2018 10:00:00

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 5. sjednice Središnjega izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
 2. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Skupština grada Istočno Sarajevo
 3. Prijedlog Rješenja u predmetu Općinskog izbornog povjerenstva:
   1) Bugojno
 4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju izvatka iz Središnjeg biračkog popisa za potrebe provedbe izbora za tijela lokalne samouprave - članove vijeća Mjesne zajednice:
   1) Bjelaj, Općina Bosanski Petrovac
   2) Krnjeuša, Općina Bosanski Petrovac
 5. Prijedlog Neslužbenog prečišćenog teksta Izbornoga zakona Bosne i Hercegovine
 6. Prijedlog Naputka o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (prečišćeni tekst)
 7. Prijedlog Poslovnika Središnjega izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine (prečišćeni tekst)
 8. Prijedlog Pravilnika o medijskom predstavljanju političkih subjekata u razdoblju od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora
 9. Prijedlog Godišnjeg  izvješća o izvršenju proračuna Središnjega izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine za razdoblje 1.1 – 31.12. 2017. godine
 10. Ostalo

Predsjednica

 Dr. Irena Hadžiabdić


 

Sjednice