Sjednice A- A+

24. sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine

Datum održavanja : 7.6.2018 12:00:00

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 23. sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
 2. Izvješće o izvršenom pregledu prijava političkih stranaka i neovisnih kandidata za sudjelovanje na Općim izborima 2018. godine nakon otklanjanja nedostataka i nepravilnosti u prijavama, sa prijedlogom odluka o ovjeri / odbijanju
 3. Prijedlog Odluke po žalbi političke stranke Napredna Srpska – NS
 4. Prijedlog Odluke u predmetu političke stranke Srpska radikalna stranka Dr Vojislav Šešelj
 5. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Općinsko vijeće Gračanica
 6. Prijedlog Zaključka u predmetu primjene članka 1.8 stavak (4) i stavak (6) i članka 1.10 stavak (1) točka 6. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
 7. Prijedlog odluka u predmetu primjene članka 1.7 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine – brisanje iz Središnjeg biračkog popisa
 8. Prijedlog Odluke o:
   1) nabavi klima sistema
   2) imenovanju Povjerenstva za nabavu klima sistema
 9. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu ambalažnog materijala za potrebe provedbe Općih izbora 2018. godine
 10. Ostalo

Predsjednica

Dr. Irena Hadžiabdić


 

Sjednice