Sjednice A- A+

32. (žurnu) sjednicu Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine

Datum održavanja : 28.6.2018 9:00:00

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 30. (žurne) sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
    Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 31. (žurne) sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
  2. Prijedlog odluka u predmetu primjene članka 1.7 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine – brisanje iz Središnjeg biračkog popisa
  3. Prijedlog Odluke po zahtjevu Bošnjačkog pokreta zastupanog po advokatu Lejli Karović za povrat uplaćenih sredstava
  4. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o uništenju sita sa vodenim žigom broj: 07-2-16-3-465-3/18 od 18. 6. 2018. godine
  5. Prijedlog Odluke o određivanju prezentera za konferenciju „U susret Općim izborima 2018. godine“ – projekt Vijeća Europe
  6. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za zakup kompjuterske opreme – LOT 1
  7. Prijedlog Odluke o dodjeli ugovora za zakup poslovnog prostora za potrebe Glavnog centra za brojanje za pripremu i provedbu Općih izbora 2018. godine
  8. Ostalo


 

Predsjednica
Dr. Irena Hadžiabdić

Sjednice