Sjednice A- A+

25. sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine

Datum održavanja : 27.2.2019 14:00:00

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 19. sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 20. (žurne, korespodentne) sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 21. (žurne) sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 22. (žurne) sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
 2. Prijedlog Kriterija i postupka popune nedostajućih mandata u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine – Opći izbori 2018. godine
 3. Prijedlog Zaklјučka u predmetu Mustapić Bože, vijećnika u Općinskom vijeću Neum
 4. Prijedlog Rješenja u predmetu:
   1) Gradskog izbornog povjerenstva Bihać
   2) Općinskog izbornog povjerenstva Kiselјak
   3) Općinskog izbornog povjerenstva Srebrenica
   4) Općinskog izbornog povjerenstva Travnik
   5) Općinskog izbornog povjerenstva Fojnica
 5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Izvoda iz Središnjeg biračkog popisa za potrebe sprovođenja postupka opoziva načelnika Općine Teslić
 6. Prijedlog Odluke po zahtjevu neovisnog kandidata Kudelić Nedžada za ponovno brojanje glasačkih listića na svim redovitim biračkim mjestima u Osnovnoj izbornoj jedinici Bužim za nivo načelnik Općine Bužim
 7. Prijedlog Odluke po žalbi Kudelić Nedžada, neovisnog kandidata za načelnika Općine Bužim, uloženoj na rješenja Opštinskog izbornog povjerenstva Bužim broj: 01-05-61-1/19 od 18. 2. 2019. godine, broj: 01-05-62-1/19 od 18. 2. 2019. godine i broj: 01-05-63-1/19 od 18. 2. 2019. godine u postupku imenovanja biračkih odbora
 8. Prijedlog Izvješća o izvršenju budžeta Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine za period 1. 1. – 31. 12. 2018. godine
 9. Prijedlog odluka iz oblasti primjene Zakona o financiranju političkih partija
 10. Ostalo

 

Predsjednik

Branko Petrić

 

Sjednice