Sjednice A- A+

29. sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine

Datum održavanja : 21.3.2019 10:00:00

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 25. sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 26. (žurne) sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 27. (žurne) sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
 2. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Općinsko vijeće Bosansko Grahovo
 3. Prijedlog Rješenja u predmetu:
   1) Općinskog izbornog povjerenstva Busovača
   2) Općinskog izbornog povjerenstva Stari Grad Sarajevo
 4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju izvoda iz Središnjeg biračkog popisa za potrebe sprovođenja izbora za organe lokalne samouprave – članove savjeta mjesnih zajednica na području Općine Milići
 5. Izvješće o radu izbornih povjerenstava osnovnih izbornih jedinica u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu
 6. Prijedlog za dodjelu zahvalnica članovima izborne administracije
 7. Izvješće o uočenim nepravilnostima u radu članova biračkih odbora nakon zatvaranja biračkih mjesta i ponovnog brojanja u Glavnom centru za brojanje – Opći izbori 2018. godine, sa prijedlogom za pokretanje postupaka utvrđivanja njihove odgovornosti
 8. Prijedlozi odluka u predmetima primjene članka 1.7 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine – sticanje prava na upis u Središnji birački popis
 9. Zahtjev za proračunskim sredstvima po Instrukciji za proračunske korisnike br. 1 – Dokument okvirnog proračuna za period 2020. – 2022. godine
 10. Prijedlog dopune privremenog Plana nabavki Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine za period 1. 1. – 31. 3. 2019. godine
 11. Prijedlog Odluke o nabavci ugostitelјskih usluga – konferencija „Opći izbori 2018. godine – izazovi izbornog procesa u Bosni i Hercegovini“
 12. Ostalo

 

Predsjednik

Branko Petrić

 

Sjednice