Sjednice A- A+

38. sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine

Datum održavanja : 29.5.2019 9:00:00

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 35. sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 36. sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
 2. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Općinsko vijeće Žepče
   2) Skupština grada Zvornik
   3) Skupština opštine Istočna Ilidža
   4) Skupština opštine Mrkonjić Grad
 3. Informacija o statusu odbornika u Skupštini opštine Pale zbog nespojivosti funkcija
 4. Prijedlog Rješenja u predmetu Općinskog izbornog povjerenstva:
   1) Jezero
   2) Novi Grad Sarajevo
   3) Srebrenica
   4) Trnovo
 5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju izvoda iz Centralnog biračkog spiska za potrebe izbora za organe lokalne samouprave na teritoriju Općine Posušje
 6. Informacija o stanju u centrima za birački popis
 7. Prijedlog odluka o izricanju sankcija predsjednicima i članovima biračkog odbora na biračkom mjestu:
   1) 167A007 u Osnovnoj izbornoj jedinici Goražde
   2) 167A021 u Osnovnoj izbornoj jedinici Goražde
 8. Prijedlog odluka u predmetima primjene članka 1.7 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine – brisanje iz Središnjeg biračkog popisa
 9. Prijedlog Pravilnika o radu u Tajništvu Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
 10. Prijedlog Zaklјučka o pokretanju postupka za odabir arhivske građe iz registraturne građe, izlučivanje i uništavanje bezvrijedne registraturske građe Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
 11. Prijedlog Izvješća o sprovođenju Općih izbora 2018. godine
 12. Prijedlog Izvješća o sprovođenju zakona iz nadležnosti Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine u 2018. godini
 13. Prijedlog Izvješća monitoringa sprovođenja revidiranog Akcionog plana Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2015. – 2019. za period 2018. – 2019. godina
 14. Ostalo

 

Predsjednik

Branko Petrić

 

Sjednice