Sjednice A- A+

42. sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine

Datum održavanja : 9.7.2019 10:00:00

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 38. sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 39. sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 40. sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 41. (žurne) sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
 2. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Skupština grada Zvornik
   2) Skupština opštine Trnovo
   3) Skupština opštine Čelinac
 3. Infromacija o stautsu odbornika u Skupštini opštine Pale zbog nespojivosti funkcija
 4. Prijedlog Rješenja u predmetu Općinskog izbornog povjerenstva:
   1) Višegrad
   2) Zavidovići
   3) Ilidža
   4) Istočni Stari Grad
   5) Lopare
   6) Travnik
   7) Uglјevik
 5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju izvoda iz Središnjeg biračkog popisa za potrebe izbora za organe lokalne samouprave – savjeta mjesnih zajednica Rašinovac i Vođenica, Općina Bosanski Petrovac
 6. Prijedlog Odluke o izricanju sankcije:
   1) članu biračkog odbora na biračkom mjestu 002A031B u Osnovnoj izbornoj jedinici Cazin
   2) članu biračkih odbora na biračkim mjestima 106A008 i 106A024 u Osnovnoj izbornoj jedinici Livno
 7. Prijedlog Instrukcije o postupanju izbornih povjerenstava osnovnih izbornih jedinica sa glasačkim kutijama
 8. Prijedlog privremenog Plana nabava Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine za period od 1. 7. do 30. 9. 2019. godine
 9. Prijedlog Odluke o:
   1) nabavi goriva
   2) nabavi usluga opravke i servisiranja službenih motornih vozila
   3) imenovanju Povjerenstva za javne nabave
 10. Ostalo

 

Predsjednik

Branko Petrić

 

Sjednice