Sjednice A- A+

45. (korespondentnu) sjednicu Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine

Datum održavanja : 15.8.2019 9:00:00

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 43. sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 44. sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
 2. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Općinsko vijeće Čelić
 3. Prijedlog Rješenja u predmetu Općinske izborne komisije:
   1) Centar Sarajevo
   2) Kalinovik
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o broju članova izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini
 5. Prijedlog Odluke o:
   1) nabavi softvera za nadogradnju JIIS BiH
   2) imenovanju posebnog Povjerenstva za javnu nabavu
 6. Odluke po podnescima u vezi plaćanja izrečenih novčanih kazni za povrede izbornih pravila
 7. Ostalo

  Predsjednik

  Branko Petrić


Sjednice