Sjednice A- A+

46. (korespondentnu) sjednicu Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine

Datum održavanja : 22.8.2019 9:00:00

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 45. sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
  2. Izvješće o izvršenim provjerama predloženog kandidata za funkciju predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa prijedlogom potvrde
  3. Prijedlog Rješenja u predmetu Gradske izborne komisije Bihać
  4. Prijedlozi odluka u predmetima primjene članka 1.7 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine – stjecanje prava na upis u Središnji birački popis
  5. Ostalo

 

Predsjednik

Branko Petrić

 

Sjednice