Sjednice A- A+

50. sjednicu Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine

Datum održavanja : 2.10.2019 11:00:00

DNEVNI RED:

 1. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
   2) Skupština Grada Banja Luka
   3) Općinsko vijeće Vitez
 2. Prijedlog Rješenja u predmetu Općinskog izbornog povjerenstva:
   1) Kladanj
   2) Sanski Most
 3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju izvatka iz Središnjeg biračkog popisa za potrebe izbora za tijela lokalne samouprave – članove vijeća mjesnih zajednica na teritoriju Općine Gradačac
 4. 1) Prijedlog Srednjoročnog plana rada Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine 2020. – 2022.
  2) Prijedlog Programa rada Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine za 2020. godinu
 5. Izvješće o izvršenom pregledu, kontroli i reviziji financijskih izvješća političkih stranaka za 2017. godinu sa prijedlogom Zaklјučka
 6. Ostalo

 

Predsjednik

 

Branko Petrić

 

Sjednice