Sjednice A- A+

51. sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine

Datum održavanja : 10.10.2019 10:00:00

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 48. sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 49. sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 50. sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
  - Izvješće o realizaciji odluka i zaključaka sa sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine za period 1. 1. – 30. 9. 2019. godine
 2. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Skupština Kantona 10
   2) Skupština opštine Laktaši
   3) Skupština opštine Šamac
 3. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka u predmetu Dragana Vukobrata, vijećnika u Općinskom vijeću Bosansko Grahovo
 4. Izvješće o izabranim zvaničnicima koji nisu dostavili obrazac izjave o imovnom stanju – Opći izbori 2018. godine – članak 15.8 stavak (1) i (2) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine – nakon obavljenih telefonskih razgovora
 5. Prijedlog Rješenja u predmetu:
   1) Gradskog izbornog povjerenstva Goražde
   2) Općinskog izbornog povjerenstva Bosansko Grahovo
   3) Općinskog izbornog povjerenstva Višegrad
   4) Općinskog izbornog povjerenstva Zavidovići
   5) Općinskog izbornog povjerenstva Kladanj
   6) Općinskog izbornog povjerenstva Lopare
   7) Općinskog izbornog povjerenstva Novi Grad Sarajevo
   8) Općinskog izbornog povjerenstva Pale (F BiH)
   9) Općinskog izbornog povjerenstva Sanski Most
   10) Općinskog izbornog povjerenstva Foča
 6. Prijedlog Programa obuke novoimenovanih članova izbornih povjerenstava
 7. Prijedlozi odluka u predmetima primjene člana 1.7 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine – sticanje prava na upis u Centralni birački spisak
 8. Prijedlozi odluka u predmetima primjene člana 1.7 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine – brisanje iz Centralnog biračkog spiska
 9. Prijedlog Privremenog plana nabavki Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine za period 1. 10. – 31. 12. 2019. godine
 10. Prijedlog Odluke o:
   1) nabavi usluga lektoriranja za potrebe Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
   2) imenovanju Povjerenstva za javnu nabavu usluga lektoriranja
 11. Prijedlog Odluke o:
   1) nabavi produženja redovnih licenci
   2) imenovanju posebnog Povjerenstva u postupku javne nabave produženja redovnih licenci
 12. Ostalo

 

Predsjednik

Branko Petrić

 

Sjednice