Sjednice A- A+

57. sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine

Datum održavanja : 14.11.2019 11:00:00

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 51. sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 52. sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 53. sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 54. sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 55. (korespodentne) sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 56. sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
  - Izvješće o realizaciji odluka i zaklјučaka sa sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 31. 10. 2019. godine
 2. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Općinsko vijeće Klјuč
 3. Prijedlog Rješenja u predmetu:
   1) Gradskog izbornog povjerenstva Goražde
   2) Općinskog izbornog povjerenstva Lopare
   3) Općinskog izbornog povjerenstva Sanski Most
 4. Prijedlog Odluke u predmetu primjene članka 1.7 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine – sticanje prava na upis u Središnji birački popis
 5. Prijedlog Odluke o izboru najpovolјnijeg ponuđača za nabavku usluga lektoriranja
 6. Prijedlog odluka iz oblasti primjene Zakona o financiranju političkih partija
 7. Ostalo i razno


 

Sjednice