Sjednice A- A+

5. sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine

Datum održavanja : 5.2.2020 9:00:00

DNEVNI RED:

 1. Izvješće o realizaciji odluka i zaklјučaka sa sjednica i kolegija Sreišnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine, i izvješće o realizaciji najvažnijih aktivnosti Tajništva Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine u siječnju 2020. godine
 2. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Skupština Grada banja Luka
   2) Skupština opštine Milići
 3. Prijedlog odluka u predmetima primjene članka 1.7 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
 4. Prijedlog Rješenja po zahtjevu Sinanović Sanjina iz Sarajeva za slobodan pristup informacijama
 5. Prijedlog Plana nabavki Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine za 2020. godinu
 6. Prijedlog Odluke o:
   1) nabavci tiskanja i pakovanja glasačkih listića za Lokalne izbore 2020. godine
   2) imenovanju Povjerenstva za javnu nabavku tiskanja i pakovanja glasačkih listića za Lokalne izbore 2020. godine
 7. Prijedlog Odluke o:
   1) nabavci usluga poštanske dostave izbornog materijala za Lokalne izbore 2020. godine
   2) imenovanju Povjerenstva za javnu nabavku usluga poštanske dostave izbornog materijala za Lokalne izbore 2020. godine
 8. Prijedlog Odluke o:
   1) nabavci tiskanja i pakovanja izbornog materijala za Lokalne izbore 2020. godine
   2) imenovanju Povjerenstva za javnu nabavku usluga tiskanja i pakovanja izbornog materijala za Lokalne izbore 2020. godine
 9. Prijedlog Odluke o:
   1) nabavci materijala za Lokalne izbore 2020. godine
   2) nabavci ambalažnog materijala za Lokalne izbore 2020. godine
   3) imenovanju Povjerenstva za javnu nabavku materijala i ambalažnog materijala za Lokalne izbore 2020. godine
 10. Prijedlog Odluke o:
   1) nabavci usluga oglašavanja u dnevnoj štampi za potrebe sprovođenja Lokalnih izbora 2020. godine
   2) imenovanju posebnog Povjerenstva u postupku javne nabavke usluga oglašavanja u dnevnoj štampi za potrebe sprovođenja Lokalnih izbora 2020. godine
 11. Ostalo i razno

 

Predsjednik

Branko Petrić

 

Sjednice