Sjednice A- A+

9. sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine

Datum održavanja : 5.3.2020 0:00:00

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 5. sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 6. sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
  - Izvješće o realizaciji odluka i zaklјučaka sa sjednica i kolegija Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine, i izvješće o realizaciji najvažnijih aktivnosti Tajništva Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine u veljači 2020. godine
 2. Izvješće o izvršenim provjerama predloženog kandidata za funkciju zamjenika ministra u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine
 3. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona
   2) Skupština opštine Derventa
   3) Skupština opštine Milići
 4. Prijedlog Rješenja u predmetu:
   1) Gradskog izbornog povjerenstva Gradiška
   2) Općinskog izbornog povjerenstva Istočni Stari Grad
   3) Općinskog izbornog povjerenstva Maglaj
   4) Općinskog izbornog povjerenstva Modriča
 5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju izvoda iz Središnjeg biračkog popisa za potrebe izbora za organe lokane samouprave – savjeta mjesne zajednice Grad I, Općina Bosanski Petrovac
 6. Ostalo i razno

 

Predsjednik

Branko Petrić

 

Sjednice