Sjednice A- A+

22. sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine

Datum održavanja : 14.5.2020 0:00:00

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 18. sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 19. sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 20. (žurne) sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 21. sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
 2. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Općinsko vijeće Domalјevac-Šamac
   2) Općinsko vijeće Hadžići
 3. Prijedlog Rješenja u predmetu Gradskog izbornog povjerenstva Mostar
 4. Prijelozi odluka u predmetima primjene Zakona o financiranju političkih partija
 5. Informacija o podnesenim godišnjim financijskim izvješćima političkih stranaka za 2019. godinu sa izvorima financiranja
 6. Ostalo

Predsjednica

    Vanja Bjelica-Prutina


 

Sjednice