Sjednice A- A+

24. sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

Datum održavanja : 18.2.2021 10:30:00

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 10. (žurne, korespodentne) sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 11. (žurne, korespodentne) sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 12. (žurne, korespodentne) sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 13. (korespodentne) sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 14. (korespodentne) sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 15. (žurne, korespodentne) sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 16. (žurne, korespodentne) sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
 2. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Gradsko vijeće Gračanica
   2) Gradsko vijeće Gradačac
 3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju rezultata posrednih izbora i dodjeli mandata iz Skupštine općine Trnovo za Skupštinu grada Istočno Sarajevo
 4. Izvješće o dostavljenom zahtjevu za akreditiranje izbornih promatrača za Ponovljene izbore u Bosni i Hercegovini 2021. godine
 5. Prijedlog Odluke o povratu preplaćenog novčanog iznosa pristojbe za ovjeru
 6. Prijedlog Rješenja o imenovanju i ovlaštenju supervizora ispred Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine za koordiniranje i nadgledanje ponovnih izbora u osnovnoj izbornoj jedinici Doboj
 7. Prijedlog Rješenja o imenovanju i ovlaštenju supervizora ispred Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine za koordiniranje i nadgledanje ponovnih izbora u osnovnoj izbornoj jedinici Srebrenica
 8. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad ravnateljice i zamjenika ravnateljice Glavnog centra za brojanje, glavnog kontrolora, zamjenike glavnog kontrolora, kontrolora za obradu, unos i potvrdu rezultata glasovanja i kontrolora za transport, rukovanje i skladištenje glasačkih listića i drugog izbornog materijala za provedbu ponovnih izbora u osnovnoj izbornoj jedinici Doboj i osnovnoj izbornoj jedinici Srebrenica
 9. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad supervizora ispred Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine za koordiniranje i nadgledanje ponovnih izbora i izvršitelja poslova logističke podrške u osnovnoj izbornoj jedinici Doboj i osnovnoj izbornoj jedinici Srebrenica
 10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Elaborata o izvršenom popisu/inventuri sredstava, potraživanja i obveza Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine na dan 31. 12. 2020. godin
 11. Ostalo

 

Predsjednik

Željko Bakalar

 

Sjednice