Sjednice A- A+

49. sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine

Datum održavanja : 16.8.2012 0:00:00

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 44. sjednice SIP BiH
  Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 45. sjednice SIP BiH
  Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 46. sjednice SIP BiH
  Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 47. sjednice SIP BiH
 1. Informacija o izvršenom pregledu, kontroli i reviziji financijskih izvješća političkih stranaka za 2010. godinu sa nalazima revizije i prijedlogom za donošenje zaključka o pokretanju postupka
 1. Prestanci i dodjela zamjenskog mandata
  1. 1) Općina Drvar
   2) Općinsko vijeće Drvar
 1. Prijedlog Odluke u predmetu Općinskog izbornog povjerenstva Bosanska Krupa
 1. Prijedlog Zaključka u predmetu primjene članka 1. 10 stavak (1) točka 6. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine - Amor Mašović
 1. Predmeti iz oblasti primjene Zakona o sukobu interesa:
  1. - Prijedlog Zaključka u predmetu Velimira Jukića
   - Prijedlog Zaključka u predmetu Amora Mašovića
   - Prijedlog Zaključka u predmetu Stipe Petričevića
   - Prijedlog Zaključka u predmetu Mirsada Đuguma
 1. Prijedlog odluka u predmetima primjene članka 1. 7 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine:
  1. 1) Ljubiša Vranješ
   2) Mladen Milić
 1. Prijedlog Zaključka u predmetu:
  1. 1) Stranke demokratske akcije
   2) OO SDP Centar Sarajevo
 1. Prijedlog Odluke po prigovoru Ilije Pejazić od 02.08.2012. godine
 1. Prijedlog Zaključka u predmetu:
  1. 1) Građanske inicijative Srebrenica od 26.07.2012.
   2) Građanske inicijative Srebrenica od 27.07.2012.
 1. Prijedlog Odluke o imenovanju direktora i zamjenika direktora Glavnog centra   za brojanje glasačkih listića
 1. Prijedlog Odluke o imenovanju glavnog kontrolora, zamjenika glavnog kontrolora, kontrolora  za obradu, unos i potvrdu rezultata glasovanja i kontrolora za transport, rukovanje i skladištenje glasačkih listića na Lokalnim izborima 2012. godine
 1. Prijedlog zahtjeva za dodjelu sredstava Središnjem izbornom povjerenstvu BiH iz proračuna za 2013. godinu
 1. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za javne nabave hardvera, hardverske i ostale opreme
 1. Prijedlog Odluke o tiskanju i objavi ovjerenih kandidacijskih listi za sudjelovanje na Lokalnim izborima 2012. godine
 1. Izvješće o provedenom postupku obilaska poslovnih prostora za Glavnog centra za brojanje  i prijedlog za izbor najpovoljnijeg dobavljača
 1. Prijedlog Odluke o nabavi motornog vozila
 1. Ostalo
  1. 1) Verifikacija priručnika
    - za rad biračkih odbora u BiH
    - za promatranje izbora u BiH
   2) Zaključak u predmetu OIP Kladanj

Predsjednik

Branko Petrić

Sjednice