Priopćenja za javnost A- A+

Potpisan Ugovor o nabavci usluge tiskanja i pakovanja glasačkih listića za Opće izbore 2018. godine


Sarajevo,22.06.2018.godine – Nakon što je Pravobranilaštvo BiH dalo pozitivno mišljenje, danas je dr. Irena Hadžiabdić, predsjednica Središnjeg izbornog povjerenstva BiH potpisala Ugovor o nabavi usluge tiskanja i pakovanja glasačkih listića za Opće izbore 2018. godine. Ugovor je potpisan sa grupom ponuđača koju predstavlja kompanija „ATLANTIK BB“ d.o.o. Banja Luka. U grupi ponuđača su još  IGEPA d.o.o Sarajevo, NIGD DNEVNE NEZAVISNE NOVINE d.o.o Banja Luka, GRAFOMARK d.o.o Laktaši, JU SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE a.d Banja Luka i FARMA PROM d.o.o Banja Luka. Ukupna vrijednost Ugovora je 1.160.500,77 KM sa PDV-om.

 

Na osnovu Zaključka Središnjeg izbornog povjerenstva BiH formiran je šestočlani tim od službenika Tajništva Središnjeg izbornog povjerenstva BiH koji ima sljedeće obaveze:

- praćenje realizacije tiskanja i pakovanja glasačkih listića;

- kontrola na lokaciji proizvodnje papira i na lokaciji tiskarnica i nadzor nad proizvodnjom papira i procesom tiskanja i pakovanja;

- koordinacija poslova na otpremanju i dostavi odtiskanog materijala;

- praćenje ugovornih obaveza i izvještavanje Središnjeg izbornog povjerenstva BiH

- ostali poslovi u vezi sa evidentiranjem primopredajne dokumentacije.

 

Sve aktivnosti u procesu tiskanja i pakovanja glasačkih listića provodiće se po već unaprijed utvrđenom Vremenskom planu realizacije usluga tiskanja i pakovanja glasačkih listića iz Aneksa D tenderske dokumentacije.

 

Priopćenja za javnost

Ovjera kandidata i kandidacijski

Sarajevo,19.07.2018.godine – Središnje izborno povjerens

Ovjera kandidata i kandidacijski

Sarajevo,18.07.2018.godine – Središnje izborno povjerens

Utvrđivanje redoslijeda političk

Sarajevo,11.07.2018.godine – Sutra, 12.07.2018. godine Sredi&sc

Prelimnarni broj kandidata na ka

Suklado s člankom 4.21 Izbornog zakona BiH, te Naputkom o rokovima i

Istekao rok za prijem kandidacij

Sarajevo,09.07.2018.godine – Danas je u 16 sati istekao rok za

Prijem kandidacijskih listi i u

Sarajevo,05.07.2018.godine – U skladu sa Naputkom o rokovima i

Uništenje starog i izrada novog

Sarajevo,02.07.2018.godine – Dr. Irena Hadžiabdić, predsjednica

Okončana ovjera političkih subje

Sarajevo,26.06.2018.godine – Nakon razmatranja Izvješća

Optičko skeniranje glasačkih lis

Sarajevo,26.06.2018.godine – U okviru konstantnog zagovaranja u

Sastanci sa predstavnicima ODIHR

Sarajevo,25.06.2018.godine – Središnje izborno povjerens

Ovjera koalicija za sudjelovanje

Sarajevo,21.06.2018.godine – Razmatrajući Izvješće o izv

Dvodnevna konferencija “U susret

Sarajevo,19.06.2018.godine – Danas je na Ilidži počela dvodnevn