Priopćenja za javnost A- A+

Ovjera kandidacijskih listi


Sarajevo,02.08.2018.godine – Središnje izborno povjerenstvo BiH danas je nastavilo postupak ovjere kandidacijskih listi nakon isteka roka za otklanjanje nedostataka.

 

Podsjećamo da je Središnje izborno povjerenstvo BiH na sjednici održanoj 19. srpnja ovjerilo 642 kandidacijske liste dok je za 166 kandidacijskih listi utvrđeno da imaju nedostatke ili nepravilnosti te je političkim subjektima ostavljen rok do 24.07.2018. godine da otklone te nedostatke i nepravilnosti.

 

Nakon otklanjanja nedostataka ili nepravilnosti danas je Središnje izborno povjerenstvo BiH ovjerilo 152 kandidacijske liste u cjelosti, 10 kandidacijskih listi djelimično dok je za  4 kandidacijske liste odbijenju ovjera jer ne ispunjavaju uvjete za ovjeru. Protiv navedenih odluka dozvoljena je žalba Apelacionom odjelu Suda BiH putem Središnjeg izbornog povjerenstva BiH u roku od dva dana od dana prijema odluke, odnosno do 04.08.2018. godine. Iz navedenog razloga zbog prijema eventualnih žalbi nadležna služba u Središnjem izbornom povjerenstvu BiH radiće i u subotu, 04.08.2018. godine.

 

Ovjerene redovne kandidacijske liste će nakon pravomoćnosti, odnosno u ponedjeljak 06.08.2018. godine biti objavljene na web stranici Središnjeg izbornog povjerenstva BiH a prije njihove objave u službenim glasilima i sredstvima javnog informiranja, kako bi svi ovjereni politički subjekti i kandidati  mogli provjeriti svoje podatke radi eventualnih slovnih i drugih grešaka.

 

U periodu od 03. do 08. kolovoza traje rok za podnošenje kompenzacijskih listi.

 

Priopćenja za javnost

Uručenje Uvjerenja o dodjeli man

Sarajevo,12.12.2018. godine – Na konstituirajućoj sjednici Vije

Potvrđeni rezultati posrednih iz

Sarajevo,11.12.2018. godine – Središnje izborno povjeren

Prijevremeni izbori za načelnike

Sarajevo,10.12.2018. godine – Centralna izborna komisija BiH je

Utvrđeni rezultati posrednih izb

Sarajevo,07.12.2018. godine – Središnje izborno povjeren

Dopunska odluka o ovjeri kandida

Sarajevo, 03.12.2018.godine – Središnje izborno povjeren

Ovjera kandidacijskih listi za i

Sarajevo, 30.11.2018.godine – Središnje izborno povjeren

Podnošenje financijskih izvješća

Sarajevo, 29.11.2018.godine – Središnje izborno povjeren

Dopunjeni potvrđeni izborni rezu

Sarajevo, 16.11.2018.godine – Središnje izborno povjeren

Novčana sredstva za isplate nakn

Sarajevo, 16.11.2018.godine – Središnje izborno povjeren

Dostava Uvjerenja o dodjeli mand

Sarajevo, 14.11.2018.godine – Središnje izborno povjeren

Potvrđeni rezultati Općih izbora

Sarajevo, 06.11.2018.godine – Središnje izborno povjeren

Četvrta izmjena utvrđenih izborn

Sarajevo, 01.11.2018.godine – Središnje izborno povjeren

Izmjene utvrđenih izbornih rezul

Sarajevo, 29.10.2018.godine – Središnje izborno povjeren