Priopćenja za javnost A- A+

TAIEX radionica o financiranju političkih stranaka

    s
  • Lone Tree Yellowstone
  • Lone Tree Yellowstone
  • Lone Tree Yellowstone

Sarajevo, 27.01.2020 godine – U organizaciji Središnjeg izbornog povjerenstva BiH uz tehničku potporu TAIEX-a (Technical Assistance and Information Exchange predstavlja instrument Evropske komisije za tehničku podršku i razmjenu informacija, odnosno za pružanje kratkoročne tehničke pomoći novim državama članicama te zemljama u procesu pristupanja Evropskoj uniji u oblastima preuzimanja zakonodavstva Evropske unije i njegovog provođenja u domaći pravni sistem) danas je u Sarajevu počela dvodnevna radionica o financiranju političkih stranaka- dosadašnja iskustva i sljedeći koraci.

 

O sistemu revizije financiranja političkih stranaka u zemljama Evropske unije i preporukama GRECO-a (Grupa članica EU za borbu protiv korupcije) govorit će stručnjaci iz Venecijanske komisije i GRECO-a, eksperti zemalja EU Republike Hrvatske i Republike Slovenije, predstavnici Središnjeg izbornog povjerenstva BiH i Tužiteljstva BiH.

 

Tokom ove dvodnevne radionice, Bosna i Hercegovina će dobiti EU ekspertizu o financiranju političkih stranaka. Ideja je najprije procijeniti trenutnu situaciju u BiH, a zatim sa sudionicima razmijeniti najbolje standarde i praksu EU-a. Institucije BiH žele upute o sljedećim koracima koje trebaju poduzeti kako bi najbolje uskladili svoje standarde sa standardima EU-a. BiH  također želi ispoštovati preporuke GRECO-a.

 

Sudionici radionice su predstavnici Suda BiH, Tužiteljstva BiH,Ministarstva sigurnosti BiH, Ministarstva financija BiH, Ureda za reviziju institucija BiH, Direkcije za evropske integracije BiH, Delegacije EU u BiH, OHR-a, Misije OSCE-a u BiH, USAID-a, Centra civilnih inicijativa, Transparency International BiH, Centra za istraživačko novinarstvo, općinske/gradske administracije i političkih stranaka u BiH.

 

Priopćenja za javnost

Promovirana brošura „Strateški

Sarajevo, 19.02.2020 godine – Danas je u Centru za edukaciju Sr

Reakcija na prilog emitiran na O

Sarajevo, 17.02.2020 godine – Iako su zvanično i službeno dobil

Promoviranje inicijative za obil

Sarajevo, 06.02.2020.godine - Na konferenciji Udruge izbornih zvaničn

O dešavanjima u Općini Drvar

Sarajevo, 03.02.2020 godine – U vezi sa zadnjim dešavanj

Uposlenici Tajništva Središnjeg

Sarajevo, 30.01.2020 godine – Značajan broj državnih službenika

Registracija birača- izazovi i d

Sarajevo, 28.01.2020 godine – U organizaciji ODIHR-a (Ured za d

Suradnja Središnjeg izbornog pov

Sarajevo, 23.01.2020 godine – U organizaciji Središnjeg

Stručna analiza nevažećih glasač

Sarajevo, 22.01.2020 godine – Povodom dezinformacija koje se u

Sastanak sa Gradskim izbornim po

Sarajevo, 19.12.2019 godine – U okviru redovitih aktivnosti a u

Odgođeni prijevremeni izbori za

Sarajevo, 19.12.2019 godine – Središnje izborno povjeren

Izvršene provjere predloženih ka

Sarajevo, 18.12.2019 godine – Postupajući po zahtjevu predsjeda

Provedene provjere predloženih k

Sarajevo, 12.12.2019 godine – Postupajući po zahtjevu predsjeda

dd