Priopćenja za javnost A- A+

TAIEX radionica o financiranju političkih stranaka

27.1.2020
    s
  • Lone Tree Yellowstone
  • Lone Tree Yellowstone
  • Lone Tree Yellowstone

Sarajevo, 27.01.2020 godine – U organizaciji Središnjeg izbornog povjerenstva BiH uz tehničku potporu TAIEX-a (Technical Assistance and Information Exchange predstavlja instrument Evropske komisije za tehničku podršku i razmjenu informacija, odnosno za pružanje kratkoročne tehničke pomoći novim državama članicama te zemljama u procesu pristupanja Evropskoj uniji u oblastima preuzimanja zakonodavstva Evropske unije i njegovog provođenja u domaći pravni sistem) danas je u Sarajevu počela dvodnevna radionica o financiranju političkih stranaka- dosadašnja iskustva i sljedeći koraci.

 

O sistemu revizije financiranja političkih stranaka u zemljama Evropske unije i preporukama GRECO-a (Grupa članica EU za borbu protiv korupcije) govorit će stručnjaci iz Venecijanske komisije i GRECO-a, eksperti zemalja EU Republike Hrvatske i Republike Slovenije, predstavnici Središnjeg izbornog povjerenstva BiH i Tužiteljstva BiH.

 

Tokom ove dvodnevne radionice, Bosna i Hercegovina će dobiti EU ekspertizu o financiranju političkih stranaka. Ideja je najprije procijeniti trenutnu situaciju u BiH, a zatim sa sudionicima razmijeniti najbolje standarde i praksu EU-a. Institucije BiH žele upute o sljedećim koracima koje trebaju poduzeti kako bi najbolje uskladili svoje standarde sa standardima EU-a. BiH  također želi ispoštovati preporuke GRECO-a.

 

Sudionici radionice su predstavnici Suda BiH, Tužiteljstva BiH,Ministarstva sigurnosti BiH, Ministarstva financija BiH, Ureda za reviziju institucija BiH, Direkcije za evropske integracije BiH, Delegacije EU u BiH, OHR-a, Misije OSCE-a u BiH, USAID-a, Centra civilnih inicijativa, Transparency International BiH, Centra za istraživačko novinarstvo, općinske/gradske administracije i političkih stranaka u BiH.

 

Priopćenja za javnost

Provjera podataka na objavljenim

Sarajevo, 18.09.2020. godine – Središnje izborno povjere

Provjera prijava za glasovanje

Sarajevo, 15.9.2020. godine   Ovim putem obavješt

Objavljene su Preliminarne kandi

Sarajevo, 14.09.2020. godine – Središnje izborno povjere

Sastanak sa ambasadorom Europske

Sarajevo, 14.09.2020. godine - Predsjednik i članovi SIP BiH, danas s

Članovi SIP BiH održali predavan

Sarajevo, 14.09.2020.godine – Dr. Irena Hadžiabdić, članica i d

Iz Češke u BiH dopremljen prvi k

Sarajevo, 12.09.2020.godine – SIP BiH ovim putem informira javn

Provjera prijava za glasovanje i

Ovim putem obavještavamo birače izvan Bosne i Hercegovine da j

Ovjera koalicija i listi neovisn

Nakon razmatranja Izvješća o izvršenim provjerama prija

Ždrijebanje političkih subjekata

Sukladno Izbornom zakonu BiH i Naputku o postupku žrijebanja političk

Registracija birača za glasovanj

Ovim putem obavještavamo birače izvan Bosne i Hercegovine da s

Sastanak sa Koalicijom „Pod lupo

Povodom održavanja Lokalnih izbora u BiH zakazanih za 15.11.2020. god

Ovjera kandidacijskih listi i ka

Središnje izborno povjerenstvo BiH je na 50. sjednici održanoj

Aktivna je PRETRAGA za provjeru

Središnje izborno povjerenstvo BiH podsjeća državljane BiH sa

dd