Priopćenja za javnost A- A+

O dešavanjima u Općini Drvar


Sarajevo, 03.02.2020 godine – U vezi sa zadnjim dešavanjima u Općini Drvar i statusa načelnice općine Dušice Runić, Središnje izborno povjerenstvo BiH sukladno članku 1.10 Izbornog zakona BiH utvrđuje prestanak  mandata izabranog člana organa vlasti na svim razinama prije isteka vremena na koji je izabran i u situacijama ako je opozvan sukladno.

 

U vezi sa naprijed navedenim podsjećamo na odredbe članka 11. Zakona o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u Federaciji BiH koji propisuje izuzetak od primjene postupka opoziva i prema kojem se postupak opoziva načelnika ne može voditi u godini predviđenoj za održavanje lokalnih izbora.

 

Na osnovu pomenutih zakonskih normi status načelnice Općine Drvar Dušice Runiće je jasan i nedvosmislen.

 

Priopćenja za javnost

Promovirana brošura „Strateški

Sarajevo, 19.02.2020 godine – Danas je u Centru za edukaciju Sr

Reakcija na prilog emitiran na O

Sarajevo, 17.02.2020 godine – Iako su zvanično i službeno dobil

Promoviranje inicijative za obil

Sarajevo, 06.02.2020.godine - Na konferenciji Udruge izbornih zvaničn

Uposlenici Tajništva Središnjeg

Sarajevo, 30.01.2020 godine – Značajan broj državnih službenika

Registracija birača- izazovi i d

Sarajevo, 28.01.2020 godine – U organizaciji ODIHR-a (Ured za d

TAIEX radionica o financiranju p

Sarajevo, 27.01.2020 godine – U organizaciji Središnjeg

Suradnja Središnjeg izbornog pov

Sarajevo, 23.01.2020 godine – U organizaciji Središnjeg

Stručna analiza nevažećih glasač

Sarajevo, 22.01.2020 godine – Povodom dezinformacija koje se u

Sastanak sa Gradskim izbornim po

Sarajevo, 19.12.2019 godine – U okviru redovitih aktivnosti a u

Odgođeni prijevremeni izbori za

Sarajevo, 19.12.2019 godine – Središnje izborno povjeren

Izvršene provjere predloženih ka

Sarajevo, 18.12.2019 godine – Postupajući po zahtjevu predsjeda

Provedene provjere predloženih k

Sarajevo, 12.12.2019 godine – Postupajući po zahtjevu predsjeda

dd