Priopćenja za javnost A- A+

Kontinuirana podrška Misije OSCE-a u BiH Središnjem izbornom povjerenstvu BiH

29.6.2020

Suradnja Središnjeg izbornog povjerenstva BiH i Misije OSCE-a u BiH postoji od osnivanja Središnjeg izbornog povjerenstva BiH do danas. Ona se ogledala u realizaciji mnogobrojnih projekata koji su imali za cilj provedbu izbora u BiH sukladno međunarodnim standardima ali i jačanje tehničkih kapaciteta Središnjeg izbornog povjerenstva BiH.

 

Misija OSCE-a u BiH, u sklopu seta podrške  Službi za reviziju SIP BiH, je danas donirala laptope i fotoaparate, koje će Služba koristiti u svom budućem radu.

Zahvaljujući ovoj donaciji poboljšani su tehnički kapaciteti SIP BiH koji će, pored ostalog, doprinijeti i većoj transparentnosti izbornog procesa u BiH.

 

Podsjećamo da je Misija OSCE-a u BiH prethodno obezbjedila tehničku opremu za prenos sjednica SIP BiH UŽIVO putem live streaminga, zatim IT platformu za Izjave o imovinskom stanju izabranih zvaničnika, IT platformu za segment procesuiranja prigovora i žalbi, te da je bila i jedan od partnera koji su obezbjedili transparentne/prozirne glasačke kutije.

 

Pored navedenog, Misija OSCE-a u BiH pruža značajnu potporu u organizaciji Lokalnih izbora 2020. godine, kao što je izrada video spotova o popuni i dostavi obrazaca PRP1 i PRP2, čime pomaže Središnjem izbornom povjerenstvu BiH u edukaciji birača van BiH. U toku je i pružanje potpore Središnjem izbornom povjerenstvu BiH u edukaciji osjetljivih kategorija birača kao što su osobe sa invaliditetom ali i pružanje podrške na implementaciji preporuka OSCE/ODIHR-a koje se odnose na sprječavanje tzv. “porodičnog glasanja”.

Današnju donaciju je predala veleposlanica Kathleen Kavalec, šefica Misije OSCE-a u BiH predsjednici SIP BiH gđi Vanji Bjelica-Prutini, koja se u ime Središnjeg izbornog povjerenstva BiH zahvalila Misiji OSCE-a u BiH na kontinuiranoj podršci jačanju ukupnog integriteta izbornog procesa u BiH.

 

Obostrano je iskazano opredjeljenje za nastavak uspješne suradnje i partnerstva u procesu jačanju demokratije u Bosni i Hercegovini. 

Priopćenja za javnost

SIP BiH inicira dopune Izbornog

Središnje izborno povjerenstvo BiH je na 34. sjednici održanoj

Prijavljeno 587 političkih subje

Sukladno Naputku o rokovima i redosljedu izbornih aktivnosti za Lokal

Ugrožena realizacija pojedinih i

Središnje izborno povjerenstvo BiH kontinuirano, od početka 20

Danas u 16 sati ističe rok za po

Sukladno Naputku o rokovima i redosljedu izbornih aktivnosti za Lokal

Registracija birača izvan BiH

Sukladno Naputku o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti za Loka

Za 13 političkih stranaka izreče

Središnje izborno povjerenstvo BiH je na 32. sjednici održanoj

Sutra ističe rok za podnošenje p

Sukladno Naputku o rokovima i redosljedu izbornih aktivnosti za Lokal

Od sutra je predsjednik SIP BiH

Središnje izborno povjerenstvo BiH je na 31. sjednici održanoj

Sutra izbor predsjednika SIP BiH

Dana 30.06.2020. godine sa početkom u 10,00 sati bit će održana 31. s

Prevencija zloupotreba u izborno

Središnje izborno povjerenstvo BiH je danas uputilo poziv Tuži

On-line edukacija gradskih/općin

Danas je počela dvodnevna on-line edukacija članova gradskih/općinski

SIP BiH poziva sankcionirane pol

Središnje izborno povjerenstvo BiH je na 22. sjednici održanoj

dd