Сједнице A- A+

9. сједница Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Датум одржавања : 16.2.2017 9:00:00

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Усвајање Извода из Записника са 8. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 2. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
   1) Општинско вијеће Стари Град Сарајево
   2) Градско вијеће Града Сарајева
   3) Скупштина општине Костајница
   4) Скупштина општине Шамац
   5) Скупштина општине Вишеград
 3. Проведба поновних избора у Основној изборној јединици Столац:
  1) Приједлог Инструкције о примјени члана 2.9 став (1) тачка 1. Изборног закона Босне и Херцеговине
  2) Приједлог Одлуке по жалби на Одлуку Општинске изборне комисије Столац о именовању бирачких одбора:
            1. политички субјект Социјалдемократска фронта БиХ
            2. независна кандидкиња Ајла Репеша
  3) Извјештај о достављеним захтјевима за акредитовање изборних посматрача за поновне изборе за опћинског начелника и опћинско вијеће у Основној изборној јединици Столац
 4. Приједлог Правилника о допунама Правилника о врсти и додјели признања Централ-не изборне комисије Босне и Херцеговине и приједлог за додјелу признања члановима изборне администрације
 5. Приједлог Рјешења по захтјеву политичке странке Покрет Успјешна Српска
 6. Приједлог Одлуке о утврђивању извода из Централног бирачког списка за потребе проведбе избора за органе локалне самоуправе – чланове Савјета мјесних заједница на подручју Општине Хан Пијесак
 7. Приједлог Закључка о усвајању Елабората о извршеном попису/инвентарисању имовине и обавеза Централне изборне комисије Босне и Херцеговине на дан 31.12.2016. године
 8. Остало
   1) Информација о почетку рада Интерресорне радне групе за анализу стања и предлагање модалитета увођења нових технологија у изборни процес у Босни и Херцеговини

Предсједница 

Др Ирена Хаџиабдић


 

Сједнице