Сједнице A- A+

26. сједницу Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Датум одржавања : 11.5.2017 10:00:00

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Усвајање извода из Записника са 22. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање извода из Записника са 23. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање извода из Записника са 24. (хитне, коресподентне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање извода из Записника са 25. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 2. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
   1) Скупштина Зеничко-добојског кантона
   2) Скупштина општине Теслић
   3) Скупштина општине Шамац
 3. Приједлог Рјешења у предмету:
   1) Општинске изборне комисије Бановићи
   2) Општинске изборне комисије Груде
 4. Приједлог Одлуке о утврђивању извода из Централног бирачког списка за потребе спровођења избора за органе локалне самоуправе – чланове савјета мјесних заједница на подручју Општине Калиновик
 5. Приједлози закључака о покретању поступака утврђивања одговорности чланова бирачких одбора
 6. Приједлог одлука у предметима примјене члана 1.7 Изборног закона Босне и Херцеговине – стицање права на упис у Централни бирачку списак
 7. Приједлог Одлуке о:
   1) набавци продужења редовних лиценци
   2) именовању посебне комисије у поступку јавне набавке продужења редовних лиценци
 8. Остало

Замјењује предсједницу  

Бранко Петрић, члан

 

Сједнице