Сједнице A- A+

38. сједница Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Датум одржавања : 27.7.2017 9:00:00

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Усвајање Извода из Записника са 37. (хитне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 2. Приједлог Одлуке о расписивању и одржавању пријевремених избора за начелника Општине Трново
 3. Приједлог Упутства о роковима изборних активности за одржавање пријевремених избора за начелника Општине Трново
 4. Приједлог Одлуке закључивању и потврђивању извода из Централног бирачког списка за пријевремене изборе за начелника Општине Трново са стањем на дан 26. 7. 2017. године у 24.00 сати
 5. Приједлог Упутства о утврђивању квалификација, броја и именовању, разрјешењу и обуци чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини
 6. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
   1) Општинско вијеће Босански Петровац
   2) Општинско вијеће Маглај
   3) Општинско вијеће Столац
 7. Приједлог Рјешења у предмету Општинске изборне комисије:
   1) Чапљина
   2) Милићи
   3) Трново
 8. Приједлог одлука у предметима предсједника и чланова бирачког одбора на бирачком мјесту:
   1) 001А048, Клупе у Основној изборној јединици Велика Кладуша
   2) 004А014А, ОШ Махмић Село у Основној изборној јединици Босанска Крупа
   3) 004А014Б, ОШ Махмић Село у Основној изборној јединици Босанска Крупа
   4) 029Б038, О. Ш. Меша Селимовић И у Основној изборној јединици Бијељина
   5) 105Б001, Петрича у Основној изборној јединици Сребреница
   6) 105Б003Ц, Основна школа у Основној изборној јединици Сребреница
   7) 136А005, Мејташ 2А у Основној изборној јединици Центар Сарајево
   8) 136А074, Соукбунар 4 у Основној изборној јединици Центар Сарајево
 9. Приједлог Закључка у предмету Славојке Маркочевић, чланице бирачког одбора на бирачком мјесту 074Б028, Комушина у Основној изборној јединици Теслић
 10. Приједлог Одлуке у предмету примјене члана 1.7 Изборног закона Босне и Херцеговине – стицање права на упис у Централни бирачки списак
 11. Приједлог Извјештаја о извршењу буџета Централне изборне комисије Босне и Херцеговине за период 1. 1. – 30. 6. 2017. године
 12. Приједлог Одлуке о поништењу поступка јавне набавке услуга издавања авио карата
 13. Приједлог Одлуке о набавци услуга издавања авио карата
 14. Приједлог Одлуке о:
   1) набавки лиценци
   2) именовању посебне Комисије у поступку јавне набавке лиценци
 15. Остало
   1) Информација о статусу пројеката који се имплементирају у сарадњи са Савјетом Еуропе
   2) Информација о усвајању Извјештаја о проведби закона из надлежности Централне изборне комисије БиХ за 2016. годину на сједници Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине
   3) Информација о одобравању уговора за пројекте у сарадњи са Савјетом Еуропе на сједници Предсједништва Босне и Херцеговине

Предсједница 

Др Ирена Хаџиабдић

 

Сједнице