Сједнице A- A+

39. сједница Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Датум одржавања : 2.8.2017 13:00:00

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
   1) Скупштина града Приједор
   2) Скупштина општине Градишка
 2. Приједлог Рјешења у предмету Општинске изборне комисије:
   1) Добретићи
   2) Калиновик
   3) Љубушки
 3. Приједлог Закључка о намјенској структури трошкова Програма посебних намјена – Пријевремени избори за начелника Општине Трново
 4. Приједлог Правилника о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији Секретаријата Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 5. Приједлог Упутства о утврђивању квалификација, броја и именовању, разрјешењу и обуци чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини
 6. Приједлог Одлуке у предмету примјене члана 1.7 Изборног закона Босне и Херцеговине – стицање права на упис у Централни бирачки списак
 7. 1) Приједлог Захтјева за додјелу средстава Централној изборној комисији Босне и Херцеговине из буџета институција Босне и Херцеговине за 2018. годину
  2) Приједлог нацрта Плана набавки Централне изборне комисије Босне и Херцеговине за 2018. годину
 8. Приједлог Извјештаја о напретку у проведби препорука из Плана интегритета Централне изборне комисије Босне и Херцеговине (децембар 2014. – јули 2017. године)
 9. Приједлог Закључка о усвајању оперативног плана мјера за реализацију Закључка Савјета министара Босне и Херцеговине са 108. сједнице одржане 19.7.2017. године
 10. Остало

Предсједница         

Др Ирена Хаџиабдић

 

Сједнице