Сједнице A- A+

44. (хитнa) сједницa Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Датум одржавања : 5.9.2017 13:00:00

ДНЕВНИ РЕД:

  1. Приједлог Одлуке о закључивању и потврђивању извода из Централног бирачког списка за пријевремене изборе за начелника Општине Трново са стањем на дан 4. 9. 2017. године у 24.00 часа
  2. Приједлог Закључка у предмету Јасенка Шертовића

 

Замјењује предсједницу  

Бранко Петрић, члан

Сједнице