Сједнице A- A+

49. сједницa Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Датум одржавања : 5.10.2017 9:00:00

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Приједлог Одлуке о потврђивању резултата пријевремених избора за начелника Општине Трново одржаних дана 24. септембра 2017. године
 2. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
   1) Општинско вијеће Прозор-Рама
   2) Општинско вијеће Столац
 3. Приједлог Одлуке о утврђивању извода из Централног бирачког списка за потребе спровођења избора за органе локалне самоуправе – чланове савјета мјесних заједница на подручју Општине Босански Петровац
 4. Приједлог Одлуке у предмету примјене члана 1.7 Изборног закона Босне и Херцеговине – стицање права на упис у Централни бирачки списак
 5. Приједлог Одлуке о набавци намјештаја за опремање Центра за едукацију Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 6. Приједлог Програма обуке упосленика Секретаријата Централне изборне комисије Босне и Херцеговине за 2018. годину
 7. Остало

Замјењује предсједницу  

Бранко Петрић, члан

 

Сједнице