Сједнице A- A+

54. сједницу Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Датум одржавања : 31.10.2017 14:00:00

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Усвајање Извода из Записника са 53. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 2. Приједлог Одлуке о закључивању и потврђивању извода из Централног бирачког списка за пријевремене изборе за начелника Општине Гламоч са стањем на дан 25. 10. у 24.00 часова
 3. Приједлог Рјешења у предмету Општинске изборне комисије:
   1) Домаљевац-Шамац
   2) Гламоч
 4. Приједлог закључака по поднесцима Социјалистичке партије, ОО Србац, Добрисава Милинковића из Рудог, и Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске
 5. Приједлог Одлуке у предмету примјене члана 1.7 Изборног закона Босне и Херцеговине – стицање права на упис у Централни бирачки списак
 6. Приједлог Одлуке о додатној набавци и инсталацији опреме за симултано превођење у анексу зграде – ЛОТ 2
 7. Остало

Предсједница  

Др. Ирена Хаџиабдић

 

Сједнице