Сједнице A- A+

57. сједница Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Датум одржавања : 16.11.2017 10:00:00

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Усвајање Извода из Записника са 54. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 55. (хитне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 56. (коресподентне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 2. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
   1) Вијеће народа Републике Српске
   2) Општинско вијеће Дрвар
   3) Општинско вијеће Живинице
   4) Скупштина општине Градишка
 3. Приједлог Рјешења у предмету Општинске изборне комисије:
   1) Дервента
   2) Оџак
 4. Приједлог Одлуке у предмету именовања предсједника Општинске изборне комисије Градачац
 5. Приједлог закључака по поднесцима Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске
 6. Приједлог Одлуке о употреби мобилних и службених фиксних телефона и дозвољеним трошковима телефонских услуга за мобилне и фиксне телефоне
 7. Приједлог Одлуке о потреби ангажовања извршитеља по основу уговора о дјелу у Секретаријату Централне изборне комисије Босне и Херцеговине за припрему и провођење пријевремених избора за начелника Општине Гламоч
 8. Приједлог Одлуке о поврату новчаних средстава Општини Трново
 9. Приједлог Одлуке о избору најповољнијег понуђача за додатну набавку инсталације система за симултано превођење у анексу зграде Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 10. Приједлог Одлуке о именовању Комисије за интерни технички пријем радова на санацији анекса зграде Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 11. Информација о прегледаним годишњим финансијским извјештајима политичких странака за 2016. годину са приједлогом закључка за ревизију на терену
 12. Остало

 

Предсједница  

Др Ирена Хаџиабдић

Сједнице