Сједнице A- A+

62. сједница Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Датум одржавања : 21.12.2017 0:00:00

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Усвајање Извода из Записника са 61. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 2. Приједлог Одлуке о закључивању и потврђивању броја бирача уписаних у Централни бирачки списак за пријевремене изборе за начелника Општине Гламоч са стањем на дан 17. 12. 2017. године у 24.00 часа
 3. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
   1) Општинско вијеће Живинице
 4. Приједлог Рјешења у предмету Општинске изборне комисије:
   1) Братунац
   2) Соколац
   3) Пале (Ф БиХ)
 5. Приједлог Правилника о начину и трајању ангажовања додатног особља у Секретаријату Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 6. Приједлог Правилника о врсти и додјели признања Централне изборне комисије Босне и Херецеговине
 7. Приједлог Одлуке по поднеску Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске
 8. Приједлог Одлуке у предмету примјене члана 1.7 Изборног закона Босне и Херцеговине – стицање права на упис у Централни бирачки списак
 9. Приједлог Одлуке о разрјешењу координатора и радне групе за израду измјена и допуна Плана интегритета
 10. Приједлог Плана и програма едукације чланова органа за провођење избора
 11. Приједлог Одлуке о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку услуга едукације особља запосленог у Одсјеку за информацијско-комуникацијске технологије Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 12. Приједлог Одлуке о додјели уговора за откуп и уништавање дијела безвриједне регистратурне грађе Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 13. Приједлог Одлуке о стављања ван снаге Одлуке број: 05-1-34-2-839-7/15
 14. Остало

 

     Предсједница    

Др Ирена Хаџиабдић

Сједнице