Сједнице A- A+

63. (хитнa, коресподентнa) сједницa Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Датум одржавања : 26.12.2017 9:30:00

ДНЕВНИ РЕД:

  1. Приједлог Одлуке о потврђивању резултата пријевремених избора за начелника Општине Гламоч одржаних дана 17. децембра 2017. године
  2. Приједлог Одлуке о овлаштењу за обављање послова генералног секретара Секретаријата Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  3. Приједлог Одлуке у предмету примјене члана 1.7 Изборног закона Босне и Херцеговине – стицање права на упис у Централни бирачки списак
  4. Остало

 

Замјењује предсједницу

    Бранко Петрић, члан

Сједнице