Сједнице A- A+

2. сједница Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Датум одржавања : 18.1.2018 10:00:00

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Усвајање Извода из Записника са 1. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине у 2018. години
 2. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
   1) Општинско вијеће Чапљина
 3. Приједлог Рјешења у предмету:
   1) Општинске изборне комисије Гламоч
   2) Општинске изборне комисије Кључ
   3) Општинске изборне комисије Трново
 4. Приједлог Одлуке о утврђивању извода из Централног бирачког списка за потребе провођења избора за органе локалне самоуправе – чланове савјета мјесних заједница на подручју Општине:
   1) Братунац
   2) Нови Град Сарајево
 5. Приједлог Одлуке о процедурама средњорочног планирања
 6. Приједлог Одлуке у предмету примјене члана 1.7 Изборног закона Босне и Херцеговине – стицање права на упис у Централни бирачки списак
 7. Приједлог одлука у предметима примјене члана 1.7 Изборног закона Босне и Херцеговине – брисање из Централног бирачког списка
 8. Приједлог Извјештаја мониторинга проведбе акционог плана Централне изборне комисије БиХ за проведбу Стратегије за борбу против корупције 2015. – 2019. (мај 2015. – децембар 2017.) и Акциони план Централне изборне комисије БиХ за проведбу Стратегије за борбу против корупције 2015. – 2019. за период 2018. – 2019. године
 9. Приједлог Привременог плана набавки Централне изборне комисије БиХ за период 1. 1. – 31. 3. 2018. године
 10. Приједлог Рјешења по захтјеву за слободан приступ информацијама
 11. Приједлог Закључка о усвајању Извјештаја о имплементацији Комуникацијске стратегије Централне изборне комисије Босне и Херцеговине за 2017. годину
 12. Остало

 

Предсједница      

Др Ирена Хаџиабдић

Сједнице