Сједнице A- A+

4. сједница Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Датум одржавања : 1.2.2018 9:00:00

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Усвајање Извода из Записника са 3. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине у 2018. години
 2. Приједлог Рјешења у предмету Општинске изборне комисије Велика Кладуша
 3. Приједлог одлука у предмету примјене члана 1.7 Изборног закона Босне и Херцеговине – стицање права на упис у Централни бирачки списак
 4. Приједлог Плана набавки Централне изборне комисије БиХ за 2018. годину
 5. Приједлог Одлуке о:
   1) набавци штампања и паковања гласачких листића за Опште изборе 2018. године
   2) именовању Комисије за јавну набавку штампања и паковања гласачких листића за Опште изборе 2018. године
 6. Приједлог Одлуке о:
   1) набавци услуга поштанске доставе изборног материјала за Опште изборе 2018. године
   2) именовању Комисије за јавну набавку услуга поштанске доставе изборног материјала за Опште изборе 2018. године
 7. Приједлог Одлуке о:
   1) набавци штампања и паковања изборног материјала за Опће изборе 2018. године
   2) именовању Комисије за јавну набавку штампања и паковања изборног материјала за Опће изборе 2018. године
 8. Приједлог Одлуке о:
   1) набавци материјала за Опште изборе 2018. године
   2) именовању Комисије за јавну набавку материјала за Опште изборе 2018. године
 9. Остало

Предсједница

Др Ирена Хаџиабдић

 

Сједнице