Сједнице A- A+

5. сједницa Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Датум одржавања : 15.2.2018 10:00:00

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Усвајање Извода из Записника са 4. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине у 2018. години
 2. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
   1) Општинско вијеће Чапљина
 3. Приједлог Рјешења у предмету Општинске изборне комисије:
   1) Бановићи
   2) Кључ
   3) Теслић
   4) Усора
 4. 1) Извјештај у вези недостављања изјава изабраних чланова органа власти у Босни и Херцеговини – члан 15.8 став (1) и (2) Изборног закона Босне и Херцеговине
  2) Приједлог одлука у предметима примјене члана 15.8 став (1) и (2) Изборног закона Босне и Херцеговине
  3) Приједлог закључака о обустави поступка у предметима примјене члана 15.8 став (1) и (2) Изборног закона Босне и Херцеговине
 5. Приједлог Одлуке о:
   1) набавци услуга оглашавања у дневној штампи за потребе спровођења Општих избора 2018. године
   2) именовању посебне Комисије у поступку јавне набавке услуга оглашавања у дневној штампи за потребе спровођења Општих избора 2018. године
 6. Приједлог Одлуке о:
   1) набавци горива
   2) набавци услуга лекторисања за потребе Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
   3) набавци угоститељских услуга за потребе Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
   4) именовању Комисије за јавне набавке за подтачке 1), 2) и 3)
 7. Приједлог Одлуке из области примјене Закона о финансирању политичких партија:
   1) БОСС – Босанска странка – Мирнес Ајановић
 8. Остало

Предсједница 

Др. Ирена Хаџиабдић


 

Сједнице