Сједнице A- A+

7. сједницa Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Датум одржавања : 28.2.2018 10:00:00

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Усвајање Извода из Записника са 5. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 2. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
   1) Скупштина града Источно Сарајево
 3. Приједлог Рјешења у предмету Општинске изборне комисије:
   1) Бугојно
 4. Приједлог Одлуке о утврђивању извода из Централног бирачког списка за потребе проведбе избора за органе локалне самоуправе - чланове савјета Мјесне заједнице:
   1) Бјелај, Општина Босански Петровац
   2) Крњеуша, Општина Босански Петровац
 5. Приједлог Неслужбеног пречишћеног текста Изборног закона Босне и Херцеговине
 6. Приједлог Упутства о утврђивању квалификација, броја, именовању и разрјешењу и обуци чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини (пречишћени текст)
 7. Приједлог Пословника Централне изборне комисије Босне и Херцеговине (пречишћени текст)
 8. Приједлог Правилника о медијском представљању политичких субјеката у периоду од дана расписивања избора до дана одржавања избора
 9. Приједлог Годишњег  извјештаја о извршењу буџета Централне изборне комисије Босне и Херцеговине за период 1.1 – 31.12. 2017. године
 10. Остало

 

       Предсједница  

 Др. Ирена Хаџиабдић

 

 

Сједнице