Сједнице A- A+

11. сједница Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Датум одржавања : 5.4.2018 10:00:00

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Усвајање Извода из Записника са 10. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине у 2018. години
 2. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
   1) Скупштине општине Костајница
 3. Приједлог Рјешења у предмету:
   1) Градске изборне комисије Широки Бријег
   2) Општинске изборне комисије Љубиње
   3) Општинске изборне комисије Олово
   4) Општинске изборне комисије Усора
 4. Приједлог одлука у предмету примјене члана 1.7 Изборног закона Босне и Херцеговине – упис у Централни бирачки списак
 5. Приједлог Одлуке о:
   1) Набавци услуга израде и преснимавања видео спота и мотивацијског видео спота и аудио џингла за Опште изборе 2018. године
   2) Именовању Комисије за јавну набавку услуга израде и преснимавања видео спота и мотивацијског видео спота и аудио џингла за Опште изборе 2018. године
 6. Приједлог Одлуке о:
   1) Набавци услуга транспорта изборног материјала за Опште изборе 2018. године
   2)Именовању Комисије за јавну набавку услуга транспорта изборног материјала за Опште изборе 2018. године
 7. Приједлог Одлуке о допуни Одлуке о именовању Комисије за јавну набавку број: 07-2-16-3-99-2/18 од 01.02.2018. године
 8. Приједлог Одлуке о избору најповољнијег понуђача за набавку горива за моторна возила Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 9. Приједлог Одлуке о избору најповољнијег понуђача за услуге лекторисања на три језика у службеној употреби у Босни и Херцеговини
 10. Остало

     Предсједница    

Др Ирена Хаџиабдић

 

Сједнице