Сједнице A- A+

19. сједницу Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Датум одржавања : 10.5.2018 9:00:00

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Усвајање Извода из Записника са 15. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 16. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 17. (хитне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 18. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 2. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
   1) Скупштина општине Челинац
 3. Информација о стању попуњености изборних комисија основних изборних јединица на дан 7. 5. 2018. године
 4. Приједлог Рјешења у предмету Општинске изборне комисије:
   1) Источни Мостар
   2) Маглај
   3) Усора
 5. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о реализацији едукације и информисања бирача ван Босне и Херцеговине
 6. Приједлог Одлуке о:
   1) набавци рачунарске и електронске опреме за потребе спровођења Општих избора 2018. године
   2) именовању Комисије за набавку рачунарске и електронске опреме за потребе спровођења Општих избора 2018. године
 7. Приједлог Одлуке о:
   1) закупу компјутерске опреме за потребе спровођења Општих избора 2018. године
   2) именовању Комисије за набавку закупа компјутерске опреме за потребе спровођења Општих избора 2018. године
 8. Приједлог Одлуке о избору најповољнијег понуђача за услуге штампања и паковања образаца ПРП1 и ПРП2 за Опште изборе 2018. године
 9. Приједлог Одлуке о избору најповољнијег понуђача у поновном поступку – оглашавање у дневној штампи на хрватском језику – латиници у високотиражном дневном листу који се штампа на хрватском језику и дистрибуира на територији Босне и Херцеговине – ЛОТ 2
 10. Приједлог Одлуке у поновном поступку набавке услуга поштанске доставе изборног материјала на адресе бирачима у иностранству – ЛОТ 1
 11. Остало

 

Предсједница         

Др. Ирена Хаџиабдић

 

Сједнице