Сједнице A- A+

38. (хитнa, коресподентнa) сједницa Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Датум одржавања : 7.8.2018 13:00:00

ДНЕВНИ РЕД:

  1. Извјештај о достављеном захтјеву за акредитовање изборних посматрача за Опште изборе 2018. године са приједлогом Одлуке о акредитовању
  2. Приједлог Одлуке по жалби политичког субјекта Проевропски блок
  3. Приједлог одлука о измјени одлука о овјери кандидатских листи и кандидата политичких субјеката
  4. Остало

 

Замјењује предсједницу  

Бранко Петрић, члан

 

Сједнице