Сједнице A- A+

39. сједница Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Датум одржавања : 9.8.2018 10:00:00

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Усвајање Извода из Записника са 37. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 38. (хитне, коресподентне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 2. Приједлог Одлуке у предмету примјене члана 1.7 Изборног закона Босне и Херцеговине – упис у Централни бирачки списак
 3. Приједлог ЗакЉучка о утврђивању техничког пречишћеног текста Закона о финансирању политичких странака
 4. Приједлог Одлуке о избору најповоЉнијег понуђача:
   1) за набавку услуга израде и преснимавања видео спота „Како гласати“ – ЛОТ 1
   2) за набавку услуга израде и преснимавања мотивацијског видео спота и аудио џингла – анимирање бирача за излазак на изборе – ЛОТ 2
 5. Остало


 

Предсједница

Др Ирена Хаџиабдић

 

Сједнице