Сједнице A- A+

48. (коресподентна) сједница Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Датум одржавања : 5.9.2018 15:00:00

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Усвајање Извода из Записника са 44. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 2. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
   1) Општинско вијеће Илијаш
   2) Скупштина општине Теслић
 3. Приједлог Одлуке о висини накнаде за рад бирачких одбора у Босни и Херцеговини на проведби Општих избора 2018. године
 4. Приједлог Одлуке о висини накнаде за рад бирачких одбора у дипломатско-конзуларним представништвима Босне и Херцеговине на проведби Општих избора 2018. године
 5. Приједлог Плана активности исплате накнада члановима бирачких одбора за рад на Општим изборима 2018. године
 6. Приједлог Правилника о измјени Правилника о употреби и изради извода из Централног бирачког списка
 7. Приједлог Рјешења о именовању чланова бирачких одбора у дипломатско-конзуларним представништвима Босне и Херцеговине на проведби Општих избора 2018. године
 8. Остало


 

Замјењује предсједницу  

Стјепан Микић, члан

 

Сједнице